Sakramenty

Definicja sakramentu.

Sakramenty w starożytnej tradycji Kościoła są siedmiorakimi kanałami Bożej Łaski, poprzez które każdy dostępuje realnej i działającej obecności Ducha Świętego w życiu, tak by móc wzrastać w pełni życia zjednoczonego z Bogiem. Siedem sakramentów nosi nazwy: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta i Pojednanie, Namaszczenie Chorych, Sakrament Święceń oraz Małżeństwo.


Chrzest.

Chrzest jest niezbędnym przejściem do życia w Duchu, podczas którego każdy na nowo rodzi się do życia w Łasce i przyjmowany jest do życia sakramentalnego w Kościele. Nasza jurysdykcja rozpoznaje jako ważne chrzty udzielone w innych Kościołach chrześcijańskich, o ile przebiegały z użyciem wody i w imię Trójcy. Zabronione jest udzielanie powtórnie chrztu raz ważnie udzielonego.


Bierzmowanie.

W tym sakramencie, wcześniej ochrzczony chrześcijanin zostaje namaszczony olejem i publicznie wyznaje swoją wiarę, oddając się życiu w Łasce, umocniony społecznością Ducha Świętego.


Eucharystia.

Święta Eucharystia lub Msza św., jest sercem chrześcijańskiego uwielbienia, gdzie chrześcijanin karmi się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Poprzez uczestnictwo w tym sakramencie , chrześcijanie łączą się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który jest zarówno kapłanem jak i ofiarą oraz jednoczą się z całym Kościołem, w każdym miejscu i czasie.

W Polsce korzystamy z Mszału Nowego Sarum, który jest uwspółcześnionym wydaniem XI-wiecznej liturgii obowiązującej w Salisbury.


Pokuta i Pojednanie.

Kościół zawsze uznawał, iż każdy chrześcijanin może zejść z właściwej ścieżki. Sakrament ten umożliwa tym, którzy sa skrępowani przez grzech unaocznić i wyznać swoje grzechy, uzyskać ich odpuszczenie oraz powrócić do pełnej relacji z Bogiem.


Namaszczenie chorych.

Ten sakrament, który może być połączony z sakramentem pokuty i pojednania, daje pociechę w czasach ciężkiej choroby bądź groźby śmierci. Jest to sakrament odnowienia i umocnienia.


Święcenia.

Sakrament święceń, umożliwia tym ochrzczonym i bierzmowanym oddanie się w sposób uroczysty na służbę Kościołowi. Będąc powłanymi i wybranymi, Ci kandydaci stają się odpowiedzialni za duchowe towarzyszenie wiernym we wspólnotach wiary, którym przewodzą oraz sprawowanie sakramentów świętych. Nasza jurysdykcja, zgodnie ze starożytną tradycją rozpznaje trójstopniową posługę biskupów, przebiterów i diakonów.


Małżeństwo.

Sakrament, w którym dwie osoby oddają się sobie nawzajem w miłości, w czynieniu dobra bliżnim i miłowaniu Boga. Podczas liturgii wyznają swoją miłość poprzez śluby, udzielając sobie nawzajem tego sakramentu. Duchowny jest świadkiem w imieniu Kościoła i szafarzem Bożego błogosławieństwa dla ich związku.


Materia i forma.

Wszystkie sakramenty muszą posiadać właściwą materię i formę oraz być sprawowane przez ważnie wyświęconego duchownego, posiadającego ważną licencję, zgodnie ze stopniem święceń. Nasza jurysdykcja dba by sakramenty były właściwie wyjaśniane i odpowiedni i zatwierdzony przez Kościół ryt był użyty.

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now