Modlitwa o Powołania


Boże w Trójcy Świętej Jedyny,+Ojcze+Synu+I Duchu Święty.Dawco Miłosiernej Miłości. My,niegodni tak wielkich darów, wzywamy Miłosierdzia Twego i prosimy pokornie, abyś raczył rozpalić w sercach wybranych ogień Miłości Twojej, który skłoni je do oddania się na służbę Tobie. Niech serca Braci gorejące tym ogniem, niosą ludziom miłość prawdziwą, przez którą są synami Twymi. Tych, których wezwiesz do całkowitego oddania się Tobie obdarzaj siłą i pokojem, aby stali się narzędziem w rękach Twoich, aby świat poznał, że prawdziwie posłani są przez Ciebie.
+Amen

 

 

 

Modlitwa o rozeznanie powołania

 

Panie Jezu, Mistrzu i Nauczycielu Apostołów. Daj mi poznać moją drogę życia, jak dałeś poznać ją Apostołom, których sam wybrałeś. Spraw, bym nie uciekał od powołania, które mi wskazujesz. Pomóż mi zaufać Twojemu wyborowi i wytrwale iść naprzód, nie oglądając się za siebie i nie szukając własnych ścieżek.

Amen 

 

 

 

POSTULAT

Po wydaniu decyzji aprobującej Brat może rozpocząć okres Postulatu - oficjalnej „Kandydatury”. Czas ten Kandydat wykorzystać powinien na głębokim rozeznaniu Powołania. Okres Postulatu trwać może od 6-ściu m-cy do 2 lat.

 

NOWICJAT

Po pomyślnym i owocnym odbyciu okresu „Kandydatury”, za zezwoleniem Władz Zgromadzenia, Postulant rozpocząć może okres Nowicjatu, który trwać będzie 2 lata. Z chwilą rozpoczęcia formacji nowicjackiej, Brat otrzyma strój Zakonny (habit) poprzez ceremonię obłóczyn.

 

JUNIORAT

Po okresie Nowicjatu Brat, za zgodą Przełożonego Generalnego Zgromadzenia, składa Śluby czasowe na okres 1 roku. Odnawianie Ślubów czasowych następować będzie przez pięć kolejnych lat. Będzie to okres „Junioratu” w którym Brat ma za zadanie formować swoją duchowość na wzór Miłosiernej Miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

PROFESJA WIECZYSTA

Juniorat  kończyć się będzie złożeniem Ślubów Wieczystych. Śluby jakie składają Bracia Miłosiernej Miłości Bożej to: ślub stałości, ślub wierności obyczajom monastycznym, ślub posłuszeństwa i czwarty; Ślub Miłosiernej Miłości. 

Jeśli odczuwasz powołanie do życia monastycznego w naszej wspólnocie napisz do nas!

Kontakt email: kontakt@cfmd.pl

Potrzebne dokumenty:

1. Akt Chrztu / Bierzmowania lub Konfirmacji

2. Prośba o przyjecie do Zgromadzenia

3. Zaświadczenie o niekaralności z sądu

4. Zaświadczenie lekarskie

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now