Ekumeniczny Kościół Katolicki 

 

 

Oczami bp Paula

Ekumeniczny Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii i powiązanych terytoriach jest częścią Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, wyznającym jednego i prawdziwego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nasz Kościół wyznaje wiarę niepowtarzalnie odkrytą na kartach Pisma św. i przekazaną w wyznaniach wiary, którą to wiarę Kościół jest wezwany do proklamowania na nowo w każdym pokoleniu. Prowadzony przez Ducha Świętego, świadczy o chrześcijańskiej prawdzie w celebrowaniu siedmiu sakramentów świętych i w codziennym świadectwie wobec wspólnot, w których żyje i działa.

 

Jako działająca i żywa wspólnota wiary obejmujemy wszystkich tych, którzy szukają „drogi, prawdy i życia”. Nikogo nie odrzucamy spośród tych, którzy przychodzą do nas w duchu braterstwa i wiary. Nasza integralność jako katolickiej wspólnoty chrześcijan ma źródło w sukcesji apostolskiej naszego biskupa – biskup Paul jest w stanie zaprezentować znaczną ilość niepodważalnie katolickich biskupów w jego ‘linii sukcesji’.

 

Ekumeniczny Kościół Katolicki obejmuje różne rodzaje tradycji i praktyk – Msze święte mogą odbywać się w zaciszu czyjegoś domu, w publicznym miejscu uwielbienia, w hali czy w katedrze naszego Kościoła (mała lecz piękna, znajdująca się w Portsmouth, w Anglii). Udzielamy sakramentów i innych posług także w innych miejscach – hotelach, pubach, domach opieki, na świeżym powietrzu, dosłownie wszędzie.

 

Ryty używane przez duchownych w sprawowaniu sakramentów są, w naszej jurysdykcji, zależne od zgody na ich używanie wydanej przez biskupa i zawierają: Ryt Nowego Sarum (zatwierdzony przez poprzedniego ordynariusza) oraz inne ryty, które były wcześniej lub są obecnie zatwierdzone do użytku przez większe Kościoły siostrzane (innymi słowy Kościoły tzw. głównego nurtu o katolickiej tradycji i praktyce).

 

Nasi bracia i siostry zakonne są bardzo ważną częścią rodziny Kościoła. Siostry św. Franciszka od Najświętszego Sakramentu żyją i posługują w hrabstwie Merseyside (północno-zachodnia Anglia), a benedyktyńskie Zgromadzenie Braci Miłosiernej Miłości Bożej (CFMD) działa zarówno w Anglii jak i Niemczech oraz Polsce. Obie wspólnoty podlegają nadzorowi biskupa, tak jak i jeden prezbiter – pustelnik. Wspólnoty życia konsekrowanego, pod opieką biskupa, są autonomiczne. Jako takie są kierowane poprzez swoich przełożonych (a w przypadku CFMD poprzez prowincjałów, pod nadzorem przełożonego generalnego), ale w pełnym porozumieniu z biskupem.

 

A zatem co nas wyróżnia? Dlaczego koniecznym się wydaje istnienie Ekumenicznego Kościoła Katolickiego obok innych Kościołów „głównego nurtu”?

 

Odpowiedź jest prosta – jesteśmy, w odróżnieniu od tradycyjnych Kościołów katolickich, w pełni inkluzywni. Mężczyźni, kobiety, młodzi, starsi, o różnych światopoglądach, płci, wieku, seksualności, tradycji, pochodzeniu, wykształceniu, itd. - wszyscy są zaproszeni by stanowić równoprawną część tego co nazywamy Kościelną rodziną.

 

Wszystkie siedem sakramentów zostawionych nam przez Chrystusa i Jego Kościół jest dostępnych dla wszystkich bez różnicy – w przypadku sakramentu święceń, w zależności od decyzji biskupa w ramach jego kompetencji jako sprawującego pieczę nad posługami i liturgią. W ramach tych kompetencji biskup użyje swojego rozeznania i oceny, także na wniosek wspólnot zakonnych objętych jego opieką.

 

Witamy wszystkich – naprawdę mamy na myśli każdego. Nikt nie jest niemile widziany, niezależnie od ich przeszłości (jednakże mamy bardzo restrykcyjną politykę dotyczącą ochrony członków Kościoła przed kimkolwiek, kto może stwarzać zagrożenia dla ich bezpieczeństwa).

 

W przeszłości zostaliśmy posądzeni, bardzo nieprawdziwie, o bycie Kościołem dla gejów. Nic nie może być bardziej odległe od prawdy niż takie stwierdzenie i wiedzą to Ci, którzy z różnych ścieżek życia przychodzą by z nami uczestniczyć w liturgii. Po prostu oferujemy Bożą miłość każdemu – tak jak robił to Jezus w Jego czasach wśród ludzi i jak nadal robi to wobec każdego!

 

Nasz Kościół ma tylko jeden cel – przynosić Boga ludziom a ludzi Bogu.

 

bp Paul Miles-Knight

 

Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi treściami zamieszczonymi na podstronach.

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now