Misja Kościoła

Podstawową misją naszego Kościoła jest uwielbianie Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Św. oraz głoszenie Królestwa Bożego na Ziemi.

Nasz Kościół wychodzi naprzeciw szczególnie tym (ale nie tylko), którzy:

- doświadczają załamania w relacji partnerskiej a przez to czują się wykluczeni z przyjmowania sakramentów,

- odchodzą od Kościoła bo nie widzą jego sensu w swoim życiu,

- czują, że ich stanowiska i poglądy nie zostały wysłuchane,

- nie dostrzegają Boga w zorganizowanej religijności,

- czują się wyalienowani z uwagi na ich tożsamość płciową lub orientację psychoseksualną.

 

Wierzymy, że Boże wsparcie wyraża się poprzez:

- sakramenty,

- pełną miłości relację z drugim człowiekiem,

- codzienne, zwykłe spotkania z innymi.

 

Kościół stara się tworzyć wspólnotę, która w nowy sposób będzie wyrażać, to czym jest bycie chrześcijaninem-katolikiem:

- dostrzegając i przyjmując każdego człowieka,

- widząc Boga w bliźnim,

- doświadczając Go w każdym momencie,

- otwierając ścieżkę do Jezusa przed każdym, wolną od duszącej tradycji, rytualizacji czy różnych form kontroli,

- doceniając duchowość, rozpoznając Bożą łaskę w wierzących i niewierzących,

- przyjmując każdego do życia sakramentalnego,

- odpowiadając na potrzeby ubogich,

- szukając równowagi między miłością a prawem,

- będąc żywą ekspresją modlitewnej relacji z Bogiem,

- dostrzegając wartość w różnorodności,

- szanując każdego człowieka,

- rozpoznając nasze zaufanie w Boże miłosierdzie.


Kto może być członkiem ECC-UK? 

Nasza jurysdykcja, w zgodzie ze słowami św. Pawła, które mówią, że "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” [Ga 3, 28] otwiera się na każdego, kto pragnie podążać za Chrystusem. Zatem życie sakramentalne i pełne w nim uczestnictwo jest dostępne każdemu bez względu na rasę, płeć, orientację psychoseksualną, narodowość czy pozycję społeczną.


© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now