Kim jesteśmy i w co wierzymy?

Jak się nazywamy?

Nasz Kościół, a ściślej jurysdykcja nazywa się w pełnej formie Ekumeniczny Kościół Katolicki w Zjednoczonym Królestwie (który w skrócie nazywamy ECC-UK, od angielskich wyrazów tworzących jego nazwę lub inaczej jurysdykcją.


Kim jesteśmy?

ECC-UK nie jest nową denominacją z założenia ale jurysdykcją i częścią Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła należącego do Chrystusa. Nasza jurysdykcja pozostaje w duchowej łączności z wszystkimi chrześcijanami żyjącymi w świecie i istniejącymi w historii.


W co wierzymy?

ECC-UK wyznaje wiarę wyrażoną w starożytnych credo i doktrynę ustanowioną przez Sobory Ekumeniczne (Powszechne) w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w uniwersalnym Kościele. W dalszej kolejności, posiada własne prawo kanoniczne, obowiązujące całą jurysdykcję oraz przestrzega prawa lokalnego kraju, w stopniu w jakim nie stoi ono w sprzeczności z chrześcijańską doktryną.

 

Podstawowa Doktryna


Trójjedyny Bóg.

Nasza jurysdykcja i wszystkie podległe jej ciała i osoby wyznają Jedynego Prawdziwego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego a Jezusa Chrystusa jako Wcielone Słowo Boga.


Wyznania wiary.

Kredo Nicejskie z 381 r. jest przyjetę jako definicja chrześcijaństwa razem z Symbolem Apostolskim i Atanazjańskim Wyznaniem Wiary (Quicunque Vult).


Pismo, Tradycja i Rozum.

Kanon Pisma św. tak jak został ustalony w IV wieku, tradycja Kościoła i ludzki rozum (poznanie, doświadczenie) są dla nas trzema filarami prawdy przez które natchnienie, objawienie, wiara i prawo powinny być poddawane weryfikacji.

 

Powyższy materiał opracowano na podstawie Prawa Kanonicznego ECC-UK
 

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now