Opis habitu Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej

Noszenie habitu przez osoby duchowne/konsekrowane ma bardzo duże znaczenie. Jest to widoczny znak przynależności do Chrystusa i Kościoła, widoczny znak służby Bogu i ludziom. Pomaga podkreślać obecność kościoła w społeczeństwie, otwiera drzwi do naturalnych rozmów o Chrystusie i Jego Słowie.

Nasz habit składa sie z czarnej prostej TUNIKI

Tunika przepasana jest PASEM do którego przymocowana jest KORONKA(różaniec ). Symbolika pasa: u Izraelitów oznaczał siłę, sprawiedliwość i wierność, dlatego był ważnym elementem stroju kapłanów. Prorok Izajasz mówił o oczekiwanym Mesjaszu: "Sprawiedliwość będzie Mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi" (Iz 11,5). Pas oznaczał także gotowość pełnienia woli Bożej , Izraelici spożywali wieczerzę paschalną mając przepasane biodra i sandały na nogach znak gotowości do wyruszenia w drogę. Chrystus wzywa do ustawicznej gotowości na swe powtórne przyjście słowami: "Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie"

(Łk 12,35).

Św. Paweł, mówiąc o duchowym przygotowaniu do walki, także sięga po obraz przepasywania się (Ef 6,14). Prorocy Starego Testamentu także zwracali uwagę na ścisłe przyleganie paska do ciała, które wyobrażało relację między Bogiem i Jego ludem: "Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela"(Jr 13,11).

Kolejnym elementem naszego habitu jest SZKAPLERZ.  Kilka slow o symbolice szkaplerza: Szkaplerz (łac scapulare od scapula – ramiona, barki, plecy) – wierzchnia część habitu w postaci szerokiego płata materiału, takiego samego z jakiego uszyty jest habit, z otworem na głowę. Szkaplerz okrywa barki oraz sięga na plecy i na piersi. Część spadająca na plecy oznacza postawę poddania się woli Bożej w znoszeniu trudów, doświadczeń i swojego krzyża - na wzór Maryi i z jej opiekę. Przednia zaś część szkaplerza - spadająca na piersi - ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich, że ma on odrywać się od przywiązań doczesnych i zabiegać o dobra wieczne

Na piersiach nosimy KRZYZ JEROZOLIMSKI  w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie. Krzyż symbolizuje pięć ran Chrystusa ukrzyżowanego. Według innych interpretacji pięciu patriarchatów, Chrystusa

i 4 ewangelie lub 4 kierunki świata,

w których rozeszła się Jego nauka z Jerozolimy.

Bracia, którzy przyjęli świecenia diakonatu lub kapłańskie, mogą nosić do habitu KOLORATKE.

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now