Ekumenizm

Katolicki (gr. katholikos) oznacza powszechny, uniwersalny a więc obejmujący szeroki zakres.

Katolicki tak rozumiany nie oznacza rzymskokatolicki. Innymi słowy, by być katolikiem nie znaczy, że trzeba być rzymskim katolikiem.

 

W tym znaczeniu zatem jesteśmy katolickim kościołem, jako, że jesteśmy częścią powszechnego, apostolskiego kościoła, w którym reprezentujemy jego sakramentalną część (podobnie jak rzymscy katolicy czy prawosławni).

Słowo ekumeniczny oznacza zbiór działań dążących do przywrócenia pierwotnej jedności kościoła.

Dla nas oznacza to akceptację większości wyznań chrześcijańskich jako ważnych. Możemy nie zgadzać się z niektórymi ich przekonaniami teologicznymi, społecznymi czy formami kultu, ale uznajemy ich za równych nam towarzyszy na drodze do Nieba. Nasi duchowni są przygotowani by stać ramię w ramię z duchownymi innych wyznań chrześcijańskich podczas modlitwy, a co najważniejsze by dzielić Ciało i Krew Chrystusa z wszystkimi, którzy go szukają. Dla niektórych nasza postawa może być uznana za heretycką, my zaś widzimy w niej podążanie za przykładem Jezusa i rozpoznajemy trzy fragmenty ewangeliczne, które stanowią o jej zasadności. Są to  Ewangelia Mateusza, rozdział 14 wersy od 13 do 18, Kazanie na Górze (Ewangelia Mateusza rozdziały 5 do 7) oraz trzeci fragment znajdujemy w Ewangelii Marka, rozdział 9. wersy od 38 do 42.

 

Podsumowując jesteśmy katoliccy poprzez naszą tradycję i założenia teologiczne, a także poprzez fakt iż jesteśmy częścią Kościoła Powszechnego. Jesteśmy ekumeniczni gdyż jesteśmy otwarci na każdego i rozpoznajemy, iż ołtarz przy którym służymy jest ołtarzem Jezusa a nie naszym. Jezus nie odrzucał nikogo, zatem my też nikogo nie odrzucamy.

Ponadto nasza jurysdykcja jest otwarta na współpracę, przyjaźń z różnymi denominacjami chrześcijańskimi i inter-komunię z innymi jurysdykcjami katolickimi.
 

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now