Miłować Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego, więcej znaczy niż wszystkie ofiary.

WYBRANE AKTUALNOŚCI

Piąta rocznica powstania naszego Zgromadzenia

23 listopada 2014 roku, czyli dokładnie pięć lat temu powstało nasze zgromadzenie.

Cieszymy się, że choć jesteśmy stosunkowo młodym zgromadzeniem zakonnym, to poprzez silny fundament jaki mamy w ufności w Boże miłosierdzie i wzór naszego duchowego ojca Benedykta, wciąż się rozwijamy i realizujemy nasz charyzmat świadczenia każdemu o Miłosiernej Miłości jaką jest sam Bóg.

Do przeżywania tej rocznicy bracia przygotowywali się już od kilku dni, także poprzez okolicznościową nowennę. Modlitwa jest dla nas szczególnym rodzajem duchowej łączności nie tylko z Bogiem ale także we wspólnocie zakonnej.

Mamy nadzieję, że dobry Bóg będzie błogosławił nam i tym wszystkim, których postawi na naszej drodze. Was zaś prosimy byście mieli nas i nasze dzieła w Waszych sercach i w modlitwie.

Szczęść Boże!

Spotkanie z o. Julianem, przyjęcie do nowicjatu nowych braci.

W dniach 7 - 13 października, w Domu św. Kamila, odbyło się spotkanie z naszym przełożonym generalnym, o. Julianem Kentem. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nasi polscy współbracia. W piątek 11 października, podczas uroczystych nieszporów odbyło się przyjęcie do nowicjatu braci Michała i Adama. 

Ten tydzień był okazją nie tylko do wspólnej modlitwy i pracy ale także do lepszego poznania się nawzajem z o. Julianem, zwłaszcza tych braci, którzy wcześniej nie mieli takiej okazji. Podczas wspólnej pracy, spacerów, rozmów i modlitwy nasza wspólnota miała okazję nie tylko lepiej się poznać ale także zwyczajnie cieszyć się sobą.

Mamy nadzieję, że w przyszłości udamy się razem z rewizytą do naszego domu zakonnego w Portsmouth.

"Bądźmy z tymi, których prześladują! Bądźmy solidarni!"

o. Julian CFMD odniósł się do ostatnich wydarzeń w Polsce i ponownie podkreślił stanowisko Kościoła i naszego Zgromadzenia wobec osób marginalizowanych:

Nasz Kościół jest inkluzywną wspólnotą, która obejmuje ludzi z wszystkich ścieżek życia i wita ich jako siostry i braci. My, w Zgromadzeniu Braci Milosiernej Miłości Bożej, to przyjmujemy, a także pragniemy aktywnie włączać się w okazywanie tej miłości wszystkim ludziom bez wyjątku. Istnieje i istniała od dawna w pewnych wspólnotach Kościoła, głęboka podejrzliwość wobec ludzi, których życiowe ścieżki różnią się od tych ogólnie przyjętych za normę, a szczególnie wobec tych, którzy identyfikują się jako LGBT+. W niektórych Kościołach ta podejrzliwość nabiera nowych, histerycznych wyrazów. Nawet jeśli ktoś nie jest w stanie osobiście przyjąć tych niezbywalnych praw każdej jednostki, nie może tym usprawiedliwiać prześladowania czy wręcz aktów przemocy wobec tych osób i powoływać się na Boże miłosierdzie. Te akty są aktami arogancji i pychy i nie ma na nie miejsca w Kościele. Odrzucamy je jako niemające jakiegokolwiek związku z Drogą jaką jest nasz Pan, Jezus Chrystus.

Zjazd rekolekcyjno-formacyjny Lipiec 2019

Weekendowy zjazd rekolekcyjno-formacyjny zakończył się 14 lipca.

Oprócz wspólnej modlitwy, pracy i rekreacji udaliśmy się także z mini-pielgrzymką do Sanktuarium Św. Krzyża na Łysej Górze. Tam też pamiętaliśmy w modlitwie o wszystkich powierzonych nam przez Was intencjach.

Br James odnowił swoje śluby zakonne.

Br James Baker, z naszej wspólnoty w Anglii odnowił w zeszłą sobotę (8 czerwca) swoje śluby zakonne na kolejny rok. Naszemu współbratu życzymy wszelkiego błogosławieństwa i wytrwania na drodze powołania zakonnego.

Kapituła 2018

24 Listopada 2018 odbyła się Kapituła naszego Zgromadzenia w Portsmouth. Rozpoczął ją o. Julian modlitwą do Ducha Świętego.

 

Obecni byli wszyscy profesi wieczyści.

Podczas Kapituły odbyły się wybory nowego Przełożonego Generalnego, którym w drodze głosowania został wybrany o. Julian Kent.

Wśród wielu prac podczas kapituły przyjęto między innymi na nowo zredagowaną Konstytucję Zgromadzenia. Uregulowano niezbędne sprawy formalne oraz przydzielono zadania braciom na najbliższy rok. O. Michał jest odpowiedzialny za formację w Zgromadzeniu.

Kapituła zakończyła się uroczystymi Nieszporami z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Modlitwa za jedność chrześcijan

W miesiącu styczniu, jak co roku, obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jak co roku nasi współbracia modlą się o jedność, niekoniecznie wyrażoną wspólnym szyldem albo jednakowym sposobem wyrażania swojej wiary czy nawet wspólny głos w najdrobniejszych kwestiach, ale o jedność, w której niezależnie od ścieżki przez nas obranej, Ci którzy na nas patrzą, mogą powiedzieć: popatrzcie jak oni się miłują! 

Prezbiterat br. Michała

W Niedziele 5 marca 2017 roku święcenia kapłańskie otrzymał nasz przełożony generalny brat Michał Żarkowski. Bratu Michałowi życzymy wielu łask Bożych i polecamy go waszym modlitwom.

Zwiedzanie ruin Opactwa

Zwiedzanie ruin Opactwa Netley, dawnego klasztoru zakonu cystersów leżącego w Południowo - Wschodniej części Anglii.

Brat Michał o powołaniu...

''Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...'' (Łk.10,2)

 

Drogi Bracie w Chrystusie!

 

Przytoczone słowa z Ewangelii Łukasza doskonale pasują do rzeczywistości dzisiejszego świata.

Z pewnością warto się nad nimi ''zatrzymać'' i rozważyć treść i moc tych słów w ciszy swego serca bo może Jezus chce skierować je właśnie do Ciebie...?

Jeżeli w głębi serca słyszysz głos, który wzywa Cię do szczególnego oddania się Miłosiernemu Bogu, to może jest to wezwanie do wstąpienia na drogę powołania zakonnego? Takie ''rozeznanie'' wymaga czasu ale z pewnością Jezus pomoże Ci w podjęciu właściwej decyzji...

Pozdrawiam i modlę się za Ciebie.

    br. Michał CFMD

Śluby zakonne

Radość w Zgromadzeniu! 29 października 2016 roku na ręce Przeoonego generalnego śluby profesji wieczystej złożył br. Krzysztof Tłoczek oraz śluby czasowe na rok najbliższy, nasz nowy w rodzinie zakonnej, br. Łukasz Kondej. Braciom w Chrystusie natchnienia Duchem Świętym i opieki Bożej Opatrzności życzą członkowie wspólnoty Zgromadzenia Braci Miłosiernej Miłości Bożej. Polecajmy ich Naszej wspólnej modlitwie.

HABEMUS EPISCOPUM !

Mamy nowego biskupa.
W dniu 28 maja 2016, ks. Paul Miles-Knight został konsekrowany na biskupa. 
Jak juz wcześniej pisaliśmy jest to szczególna radość dla naszego Zgromadzenia, gdyż Jego Kościół katedralny znajduje się na terenie naszego klasztoru w Anglii. W ten sposób czujemy się szczególnie duchowo złączeni z biskupem Paulem.
Pamiętajmy w modlitwach o nowym biskupie prosząc o potrzebne łaski dla niego oraz siłę w sprawowaniu biskupiej posługi.

Rekolekcje 2016

W dniach od 11 -18 Lipca 2016 odbyły sie w naszym domu zakonnym pod wezwaniem św. Kamila rekolekcje dla naszych braci zakonnych. Wszystkim dziękujemy za wsparcie modlitewne, szczególnie w czasie tych rekolekcji.

Please reload

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now